ACTIVIDADES

La publicación de estos materiales
se ha hecho pensando en los educadores
que han conocido las actividades didácticas
en los cursos i talleres de formación.
Es posible que muchos no puedan
ser utilizados ni entendidos al margen
de dicha formación.


SALUTACIÓRITME

Polimetries   


OÏDA / ENTONACIÓ

Transport
Boca de peix
Lluna, lluna   
Tots els ocells que canten
Pintem  
Anem a comprar
Acords i desacords    
Buscar notes


VEU

Recitatius
Rellotges i màquines amb la veu ♫ 
Tècnica
Tessitures


CANÇÓLLENGUATGEDANSA

Objectes
Escalfaments pre-dansa
Moviment creatiu
Dansa en canon
Coreografies
Miralls
+
REPERTORI


INSTRUMENTS

Banda
+
TEORIAAUDICIÓ

Dramatització
Estatues de gel
Expressió
Directors
Tocar
Musicogrames
Personatges
Partitura
Música ocasional
Títol i autor
Què sona
Formes musicals
Viatges
Música en directe
Discoteca
Un minut
Respirar
Escoltar
+
REPERTORI


CULTURA MUSICALCOMIAT

Ajudants
Piles